Taoïstische Qigong

Ben je op zoek naar meer vitaliteit, lichaamsbewustzijn, thuis zijn in je eigen lijf en ontspannen in het leven staan? De Tao training richt zich op het ontwikkelen van een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel evenwicht.

De Tao gaat ervan uit dat bewustzijn niet alleen in de geest aanwezig is, maar ook in het lichaam, in alle weefsels en organen. Lichaam en geest vormen één geheel met elkaar en beïnvloeden elkaar wederzijds.

Vanuit de Taoïstische filosofie en gezondheidsleer wordt geen onderscheid gemaakt tussen lichaam, ziel en geest, zij zijn één. De chi (energie, levenskracht, vitaliteit) vormt de basis van zowel lichaam, ziel als geest. Zonder chi is er geen leven mogelijk. De mens is niet een op zichzelf staand wezen, maar deel van het grote geheel: een microcosmos in de macrocosmos, onderdeel van de natuur en het universum.

Holistisch mensbeeld
Dit lijkt nog het meest op hetgeen in het Westen een holistisch mensbeeld genoemd wordt, wat ervan uitgaat dat de mens bestaat uit lichaam, geest én ziel. Een holistisch beeld ontstaat wanneer er naar de samenhang van het geheel wordt gekeken, alles hangt met alles samen. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door uitsluitend naar een gedeelte van het geheel te kijken.

Meditatie en oefening
Healing Tao is een systeem van meditaties en Qigong-oefeningen, afkomstig uit de Chinese Taoïstische traditie. Grondlegger Mantak Chia heeft deze technieken doorgekregen van zijn leraar One Cloud en samen met Michael Winn en Juan Li de verschillende onderdelen van de Tao training samengevoegd tot een voor Westerse mensen begrijpelijk geheel.

Taoïstische Qigong heeft een positieve invloed op de vitaliteit, fysieke en emotionele balans, de persoonlijke groei en ontwikkeling.

Groeps- en individuele lessen
Meestal volg je Qigong-les in groepsverband, maar dat hoeft niet. Het is ook mogelijk een individuele les af te spreken:

  • Bij een specifieke vraag
  • Om aansluiting te krijgen bij een bestaande groep
  • Als je geen groepsmens bent

Reacties gesloten.